Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning betyr at alle ansatte og deltakere skal ha mulighet for påvikning og meningsytring i alle områder ved bedriftens virkeområde. For den enkelte kan brukermedvirkning være muligheter for å være med å planlegge egne arbeidsoppgaver, delta i utarbeidelsen av egen handlingsplan og karriereplaner, være kjent med innholdet i rapporter, og delta i planleggingen av sosiale arrangement.


 TOS ASVO AS har den grunnholdningen at alle mennesker er verdifulle og like mye verdt. Alle hos oss uansett funksjonsnivå har en rett til å bli hørt, sett og akseptert for den man er.

Gjennom vårt daglige arbeid praktiserer vi brukermedvikning. Det kommer bla. tilsyne på følgende områder: Morgenmøte allmøter, mijøkomite, forslagskasser på spiserommene, infobrosjyre, hjemmeside med muligheter for tilbakemelding, handlingsplaner og evaluering av disse, medarbeidersamtaler, rapporter til NAV.