TOS ASVO A/S sin hjemmeside

Linker

Linker

Andre vekstbedrifter i Nord Østerdal

Meskano ligger på Tynset   

Optimus ligger på Røros     

Våre eierkommuner:

Tolga kommune              

Os Kommune                  

NAV: 

ASVL

Vår arbeidsgiverforening   http://www.asvl.no/

Andre nyttige lenker for deg som er på leting:

Her er informasjon om videregående opplæring / yrker og fag  http://vilbli.no             

http://viggo.no 

Oversikt over høyskoler og universitet og studietilbud finner du her :
http://www.samordnaopptak.no 

Godkjenning av utenlandsk utdanning- så kan du starte her :
http://nokut.no/