TOS ASVO A/S sin hjemmeside

Innsøkning VTA og AFT

Innsøking VTA

Ønsker du en tilrettelagt arbeidsplass?

Da er TOS ASVO AS stedet for deg!

Hvordan søke plass:

1. Du må være uføretrygdet.
2. Kontakt ditt lokale NAV kontor eller oss på TOS ASVO AS for å søke VTA-plass.
3. Vi vil i samtale med deg finne ut om TOS ASVO AS er riktig for deg.
4. Vi avtaler et møte hvor alle tre parter er til stede.
5. Du fyller ut søknadsskjema sammen med saksbehandler eller oss på TOS ASVO.

Hva skjer med søknaden din :
6. NAV skriver vedtak og sender henvisning til TOS ASVO.

Du får brev/ telefon:
8. Når vi mottar søknaden vil du få et brev eller bil oppringt fra oss. Har vi ledig plass vil du få et tilbud om oppstart, har vi for øyeblikket ingen ledig plass vil du havne på venteliste.
9. Velkomstbrevet/telefonsamtalen vil inneholde tid og sted for første samtale og hvem du skal møte.
10. Ventelistebrevet , forteller at vi dessverre ikke har ledig plass, at du står på venteliste og ca tid før du eventuelt vil få et tilbud.
11. Vi vil også gi NAV tilbakemelding om du har fått plass eller står på venteliste.

Da er du i gang og vi vil sammen med deg finne dine arbeidsoppgaver i bedriften.


Velkommen til oss 😀