TOS ASVO A/S sin hjemmeside

VTA

VTA

* TOS ASVO AS  er godkjent for til sammen 16 VTA-plasser.
Innsøkning til VTA arbeidsplass går gjennom lokale NAV kontorer.
Tiltaket VTA er rettet mot personer som har eller i nær fremtid forventes å få innvilget varig uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging.


*Varig Tilrettelagte Arbeidsplasser skal tilby personer som ikke får arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet.  Arbeidsoppgaver skal tilpasset den enkeltes yteevne.

*Arbeidet i bedriften skal bidra til å utvikle ressurser hos deltagerne gjennom kvalifisering og arbeidsoppgaver.
Våre arbeidsoppgaver er: vaskeri/ renseri, sjåfør, vedarbeid, pakking av brev og klipping av sauemerker for Os ID, pakking av skruer, spunsproduksjon og kantine.
I samarbeid med deltaker forsøker vi å tilrettelegge arbeidet slik at den enkelte får brukt sine evner og ressurser. 

*Hver deltaker har sin egen kvalifiseringsplan.
Kvalifiseringsplanen inneholder målsetninger og en beskrivelse av hva deltaker,arbeidsledelse og omgivelser skal gjøre for at målene skal oppnås. Kvalifiseringsplanene er et viktig redskap for den enkeltes utvikling. 

*Ansatte på VTA kan også arbeide dager/perioder i eksterne bedrifter.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Har du spørsmål angående Varig tilrettelagt arbeid,
kontakt oss på telefon 62 49 46 20 eller send oss en e-post til tolga@tosasvo.no