Attføring

Tiltakene våre

NAV er vår oppdragsgiver, og vi inngår årlig avtale med NAV om antall tiltaksplasser. Vi er godkjent for til sammen 16 VTA- plasser.  VTA er varig tilrettelagt arbeid.

VTA tilbys personer som har utfordringer med å få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Vår oppgave er å tilpasse arbeidsoppgavene til den enkeltes yteevne. VTA deltakerne har en uførepensjon som hovedytelse.

Vi samarbeider med  lege, psykiatri, omsorgstjenesten, NAV lokal, voksenopplæring, videregående opplæring, og lokale arbeidsgivere.