Kvalitetspolitikk

Kvalitetspolitikk

TOS ASVO AS sin kvalitetspolitikk:


TOS ASVO AS skal være den foretrukne samarbeidspartner innenfor attføringsarbeid i Tolga og Os kommune. Vi skal gi folk arbeid, muligheter og tru på framtia. Dette kan oppnås ved:

Å sette deltakernes behov i fokus

Å sørge for at ansatte og deltakere trives i TOS ASVO AS

Å gi deltakerne et variert tilbud om arbeid

Å være tilgjengelig for samarbeidspartnere

Å sørge for høy kompetanse blant de ansatte

Å legge til rette for gode interne systemer som sikrer oppfølging, veiledning og tilrettelegging for våre deltakere.

Å etablere systemer som sørger for kontinuerlig forbedring av våre tjenester.

Å påse at ansatte etterlever TOS ASVO AS sin strategi og etablerte prosedyrer

Å gi samtlige involverte parter muligheter for å gi oss tilbakemeldinger på vår tjenestelevering slik at vi kontinuerlig kan utvikle våre produkter.

 

Gjennom Tos ASVO AS sin kvalitetspolitikk og med deltakerne i fokus, skal vi sikre en kontinuerlig forbedring av virksomheten og læringsmiljøet. Kvaliteten ved TOS ASVO AS skal være synlig, og gjenspeiles i hele virksomhet.