Visjon og verdier

Vår visjon


 

Verdidokument

Tos Asvo gir arbeid, muligheter og tru på framtia!

Som en vekstbedrift har vi som vårt viktigste mål å gi dem som har en

kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et

aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd.

Våre verdier er virkemidler vi benytter for å nå vårt viktigste mål, og vår visjon er at vi skal gi alle våre deltagere arbeid, muligheter og tru på framtia.

Våre verdier er:

Humor kreativitet og trygghet .


Humor

Gir oss positiv energi, livslyst og overskudd til å se muligheter.
Humor er tilstede i arbeidsdagen vår og uttrykkes gjennom glede, latter og galgenhumor. Vi ønsker å være en arbeidsplass hvor glede og forventning preger hver dag.

Humor:

·

motiverer

·

gir mot til å tørre å strekke seg mot nye mål

·

gir muligheter til å snu en situasjon fra det umulige, til mestring

·

avleder vanskelige situasjoner

·

gjør at vi kan se situasjonene med nye øyne

Ingen ting er så avvæpnede som en god latter. Hos oss ler vi ikke av, men med

hverandre. Det er godt å høre latteren runge gjennom rommet å vite at dette

arbeidsfellesskapet er jeg en del av.


Kreativitet

er vilje og ønske om å finne gode løsninger og utnytte de

ressursene vi har, til det beste for våre deltakere. Kreativitet utfordrer oss til å kunne

se nye veier.

Kreativitet:

·

løsningsorientert

·

gir oss mot til å prøve ut nytt

·

lar oss lære av våre feil

·

gir oss krefter og tro på at vi lykkes

Hos TOS ASVO har vi mange tusenkunstnere og folk som ikke gir opp. Vi ønsker å

stimulere hver enkelt og arbeidsmiljøet til å tro på at vi lykkes.


Trygghet

er basisen i vårt arbeide. Våre deltagere skal være trygge på at de

ikke blir satt til oppgaver de ikke har faglige eller fysiske forutsetning for å løse. Vi skaper et trygt miljø gjennom å være tydelige og forutsigbare.

Trygghet:

·

forutsigbarhet

·

gir rom for utvikling i trygge omgivelser

·

gir oss et godt arbeidsmiljø

Trygghet gir rom for at den enkelte skal tørre å prøve seg på nye utfordringer. Vi ønsker å skape en trygg arena for alle våre deltagere, uansett hvilken retning de velger å gå. Har man noen man stoler på, blir veien mot nye utfordringer enklere å gå.