Styret TOS ASVO AS
Styret

 

Styret ble valgt på generalforsamling i juni 2021:

Styret 2021/22
 


Leder                      

Mary Anne Bakos

Nestleder
Svein Ola Nygjelten   

Styremedlemmer
Anne Maren Røseplass

Per Magne Hansen

Harald Sørli


 

Varamedlemmer
Toini Brynhildsvoll Berg
Knut Aaseng

Valgkomité             
Kjetil Brodal  
Per Ousten

 

Møteplan for styret 2022