TOS ASVO A/S sin hjemmeside

Ansatte

De som jobber som ledere på TOS ASVO A/S


 

Daglig leder
      Kjell Strand   tlf 924 26 861

Fagleder

      Aina Bredesen   tlf 944 39 668

Avdelingsleder vaskeriet
      Odd Ivar Tollan   tlf 400 36 902

Arbeidsveileder vaskeriet

      Gunn Birgit L. Bakken  tlf 468 25 032   


Arbeidsveileder Os

     Maren Bakos tlf 400 36 904