TOS ASVO AS

Arbeid, muligheter og tru på framtia. En arbeidsplass for alle.

Velkommen til hjemmesiden vår

OM TOS ASVO AS

TOS ASVO AS er en vekstbedrift som ble etablert i 1992. Bedriften er et aksjeselskap som eies med like deler av Tolga og Os kommune.
Vi har avdelinger både på Tolga og Os
Vi er godkjent for til sammen 16 VTA-plasser 
VTA betyr Varig Tilrettelagt Arbeid.
Hos oss er de ansatte den viktigste ressursen, og vi vektlegger individuell utvikling, trivsel og glede. Vi skal i tillegg være konkurransedyktig med våre produkter og tjenester.
Våre verdier er godt forankret i bedriften; Humor, kreativitet og trivsel.

Tos Asvo AS - en vekstbedrift

Vi er organisert i ASVL - Arbeidsgiverforeningen for Vekstbedriftene.

Målsetting
Som en vekstbedrift har vi som vårt viktigste mål å gi dem som har en kortvarig, eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv.

Humor, kreativitet og trygghet !

 

 

Avdeling OS: driver vedproduksjon,  kantinedrift, miljøgata, deleproduksjon for bedrifter og utfører ulike tjenester.

 

Avdeling Tolga: vaskeri og renseri. Innhenting og utkjøring av vask.


Hospitering i ekstern bedrift tilbys der det er relevant for VTA-deltakere.