Gjennomføring

Hva skjer når jeg starter opp på TOS ASVO?


* Den første dagen vil en av lederne ta i mot deg, vise deg rundt og introdusere deg for de deltakerne på avdelingen. Vi vil gi tilbakemelding til NAV om at du har begynt.

* Du vil sammen med veilederen din gjennomføre en oppstartsamtale hvor dere i fellesskap forsøker å bli kjent med hverandre. Dere vil også planlegge den første tida hos TOS ASVO AS.

* Du vil kan bli tilbudt arbeidsevnekartlegging, karrièreveiledning, studieveiledning, avklaring av lese og skriveproblemer, matematikkvansker parallelt med at du prøves ut i arbeid  enten hos oss eller hos andre arbeidsgiver. Arbeidet er tilpasset dine ønsker og behov.

* Sammen med veileder vil dere utarbeide en kvalifiseringsplan, som sier noe om målene dine og hva TOS ASVO AS kan hjelpe deg med.

* For deg som er innsøkt på AFT vil vi utarbeide en rapport hver 3. måned som sier noe om fremdrift og hvordan det går med deg .

* For deg som har fått tilbud om VTA vil vi utarbeide rapport en gang i året.

* Når du slutter vil vi skrive en sluttrapport til NAV .Vi forteller om du nådde målene dine. hva som gjenstår og hva du eventuelt trenger hjelp til videre for å komme i jobb .

Alle rapporter gjennomgås sammen med deg.

Målet er å komme i skole eller arbeid. Vi ønsker at du skal få økt motivasjon, et sosialt fellesskap, utfordringer tilpasset dine behov og mulighet til aktiv deltagelse i samfunnet. Vi ønsker deg velkommen til oss !