Linker

Linker

Andre vekstbedrifter i Nord Østerdal

Meskano ligger på Tynset   http://www.meskano.no/
Optimus ligger på Røros     http://optimus.as/      

Våre eierkommuner:
Tolga kommune              http://www.tolga.kommune.no
Os Kommune                  http://www.os.hedmark.no/

NAV: 
NAV                     http://www.nav.no/

ASVL

Vår arbeidsgiverforening   http://www.asvl.no/

Andre nyttige lenker for deg som er på leting:

Her er informasjon om videregående opplæring / yrker og fag  http://vilbli.no             

http://viggo.no 

Oversikt over høyskoler og universitet og studietilbud finner du her :
http://www.samordnaopptak.no 

Godkjenning av utenlandsk utdanning- så kan du starte her :
http://nokut.no/