Linker

Linker

Andre vekstbedrifter i Nord Østerdal

Meskano ligger på Tynset   http://www.meskano.no/
Optimus ligger på Røros     http://optimus.as/      

Våre eierkommuner:
Tolga kommune              http://www.tolga.kommune.no
Os Kommune                  http://www.os.hedmark.no/

NAV: 
NAV Hedmark                     http://www.nav.no/Lokalt/Hedmark

Info fra NAV:

ASVL
Vår arbeidsgiverforening   http://www.asvl.no/

Andre nyttige lenker for deg som er på leting:

Her er informasjon om videregående opplæring / yrker og fag  http://vilbli.no            

Her er informasjon om Hedmark fylkeskommunes voksenopplæringstilbud/ praksiskandidater :
http://www.hedmark.org/article.aspx?m=5691

Oversikt over høyskoler og universitet og studietilbud finner du her :
http://www.samordnaopptak.no 

Godkjenning av utenlandsk utdanning- så kan du starte her :
http://nokut.no/

Andre kursarsarrangører:
Fjellugla                              http://www.fjellugla.no/
Folkeuniversitetet                 http://www.fuinnlandet.no
AOF                                    http://www.hedmark.aof.no
NKI                                     http://www.nki.no

Enkle opplæringssider for data:
Jakten på ADA                      http://www3.vox.no/ada/
Nettbasert kurs som gir grunnleggende opplæring i bruk av datamaskin.                          www.abcpc.no

Lover og forskrifter: 
                 Forskrift om arbeidsrettede tiltak mv 
                 Utfyllende regler til forskrift om arbeidsrettede tiltak.pdf                  
                 Kravspesifikasjon - arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor.pdf
                 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven) 
                 Lov om ferie
                 Lov om trygd (folketrygdloven)