Innsøkning VTA og AFT

Innsøkning VTA og AFT


Er du arbeidssøker som trenger:
motivasjon, veiledning, oppfølging eller hjelp til å komme ut i et yrke eller utdanning? Da er TOS ASVO AS stedet for deg ! 

Hvordan søke plass:

1. Du må stå tilmeldt NAV, enten som arbeidssøker eller som uføretrygdet.
2. Kontakt ditt lokale NAV kontor og be om å få søke plass på TOS ASVO AS.
3. Saksbehandleren vil i samtale med deg finne ut om TOS ASVO AS er riktig for deg.
4. Saksbehandler kontakter TOS ASVO As og avtaler et møte hvor alle tre parter er til stede.
5. Du fyller ut søknadsskjema sammen med saksbehandler.

Hva skjer med søknaden din :
6. Når søknaden er underskrevet både av deg og saksbehandler, og dere har lagt ved relevante tilleggsopplysninger og blitt enige om målet, sendes den til TOS ASVO AS.

Du får brev/ telefon:
8. Når vi motar søknaden vil du få et brev fra oss. Har vi ledig plass vil du få et tilbudsbrev, har vi for øyeblikket ingen ledig plass vil du få et ventelistebrev.
9. Velkomstbrevet vil innholde tid og sted for første samtale og hvem du skal møte.
Av og til ringer vi deg, for enklere å bli enig om tid for samtalen.
10. Ventelistebrevet , forteller at vi desverre ikke har ledig plass, at du står på venteliste og ca tid før du eventuelt vil få et tilbud.
11. Vi vil også gi NAV tilbakemelding om du har fått plass eller står på venteliste.

Da er du i gang og vi vil sammen med deg forsøke å styrke
 dine muligheter for å komme i jobb eller utdanning.

Velkommen til oss 😀