APS

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

Vi er godkjent for til sammen 5 APS-plasser.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging.Tiltaket skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

*APS er et tilbud til deg som har behov for mer omfattende avklaringsbistand enn det NAV kan tilby.
Tiltaket tilpasses dine individuelle behov og muligheter på arbeidsmarkedet.

Vi tilbyr følgende :
-
Et sosialt miljø og et sted å høre til
- Samtaler og veiledning
- arbeidspraksis hos TOS ASVO AS
- Hospitering i eksterne bedrifter utfra dine ønsker/ muligheter
- veiledning rundt videregående opplæring, voksnes rett til videregående opplæring, høyskole og universitet og veieldning rundt godkjenning av utenlandsk utdanning.
- ønsker du nettbasert videregående opplæring, gir vi oppfølging i samarbeid med Trysill videregående skole.
- arbeidsevnekartlegging og karriereveiledning
- avklaring av lese og skrive problemer
- avklaring av matematikkvansker

Vi har et tett samarbeid med det lokale NAV kontoret.


Målsettingen med tiltaket er å styrke dine muligheter til å skaffe arbeid eller beholde ditt nåværende arbeid.
Om du er sykemeldt fra jobben, kan vi se på dine muligheter for å komme deg tilbake i arbeid. Du vil få anledning til å prøve ut flere ulike arbeidsformer, tilpasset din kompetanse og dine utfordringer.

VARIGHET OG INNHOLD
Deltagere som søkes inn på APS, kan være hos oss i den tiden de trenger, fra noen ukers avklaring til mer omfattende arbeidstrening (maks 12 mnd mulighet for forlengelse i ytterligere 1 år).

Varighetet vil med andre ord variere for hver enkelt deltager. Vi har erfart at deltagere er ferdig og klar for andre aktiviteter etter 2 uker, mens andre har hatt behov for å ha kontakt med oss opp til et år. Varighet og omfang avtales i fellesskap med deltager, kontaktperson i NAV og oss.

Gjennom tiltaket kan vi klartlegge eventuelle behov for kvalifisering eller andre tiltak som kan bidra til at du får arbeid.
Vi kan kartlegge blant annet:

  • utdanning
  • tidligere yrker
  • helsemessige forutsetninger
  • motivasjon
  • interesser
  • lese- og skriveferdigheter
  • veilede om yrker og utdanning.
  • behov økonomisk rådgiving
  • behov for arbeidspraksis, hos oss eller hos annen bedrift

Ved oppstart av tiltaket skal du som deltager være med å utarbeide din egen kvalifiseringsplan.


Har du spørsmål, ønsker mer informasjon om tiltaket, ta kontakt med oss for en uforpliktende prat,
på telefon 400 36 903 eller send oss en e-post til aps@tosasvo.no