AFT

Arbeidsforberedende trening

FOR DEG SOM TRENGER:

·   tilrettelagt arbeidstrening.

·   at oppgaver og arbeidsmengde tilpasses dine ferdigheter og helse.

·   bistand og veiledning på veien tilbake til jobb eller utdanning.

 

OPPSTART / KARTLEGGING

Tiltaket starter med en avklaringsdel på fire uker hvor vi skal legge planer for din vei videre.

Avklaringen er individuell og legger føringer på videre løp, i forhold til kartlegging, varighet og innhold.

Vi kan kartlegge blant annet

·   utdanning

·   tidligere yrker

·   helsemessige forutsetninger

·   motivasjon

·   interesser

·   lese- og skriveferdigheter

·   veilede om yrker og utdanning

·   behov for  økonomisk veiledning

  

  GJENNOMFØRING

 

Ulike mennesker gir ulike behov. Vi ønsker å bistå hver enkelt ut i fra ståsted. I gjennomføring har vi ulike elementer en kan fokusere på.

 

·   Min plan og CV med utgangspunkt i kartlegging ved oppstart

·   Praksis i ekstern bedrift

·   Arbeidsutprøving internt i bedriften

·   Tilpasset utdanning/opplæring

·   Informasjon om realkompetansevurdering og rettigheter i forhold til utdanning

·   Samarbeid med videregående opplæring

·   Opplæring kombinert med praksis

·   Datakurs

·   Fysisk funksjonsvurdering


  GRIP MULIGHETEN!

 

Lag din egen plan for veien videre, og få veiledning og støtte på veien.

Du vil få avklart din arbeidsevne og dine interesser ved å utprøve ulike arbeidsoppgaver og arbeidsområder.

Arbeidspraksis kan foregå ute i en ekstern bedrift med oppfølging av oss, eller i vår bedrift.

 

  VARIGHET

Deltagere som  søkes inn på AFT, kan være hos oss i den tiden de trenger, fra noen ukers avklaring til mer omfattende arbeidstrening (maks 12 mnd mulighet for forlengelse i ytterligere 1 år).

 


Ønsker du mer informasjon om tiltaket?

Er du usikker på om dette er noe for deg?

Ønsker du å ta styring over din fremtid?

 

 

 

Ta kontakt med oss!

 

Aina, attføringsansvarlig, telefon 944 39 668,

e-post aina.bredesen@tosasvo.no

Kjell, daglig leder, telefon 924 26 861

e-post kjell@tosasvo.no