Styret TOS ASVO AS
Styret

 

Styret ble valgt på generalforsamling i juni 2017:

Styret 2017/2018
 


Leder                      

Mary Anne Bakos

Nestleder
Svein Ola Nygjelten   

Styremedlemmer
Sissel Urset

Per Magne Hansen

Harald Sørli


 

Varamedlemmer
Gunn Marit Ormestøyl
Anne Maren Røseplass

 

Valgkomité             
Kjetil Brodal  
Arnfinn Nergård

 

Møteplan for styret 2017


01.03.17 Styremøte på Os

26.04.17 Generalforsamling på Tolga

31.05.17 Styremøte på Tolga

20.09.17 Styremøte på Os

06.12.17 Styremøte på Tolga